Ako si vybaviť cestovný pas

Prakticky každý z nás už niekedy pred odchodom do zahraničia riešil vybavenie cestovného pasu- či už kvôli jeho prekročenej platnosti, strate či krádeži. Získanie tohto dokladu je skutočne veľmi jednoduché- vybavovanie vám nezaberie viac než pár minút a vydaný vám bude do 2, resp. 30 dní.

Pre podanie žiadosti na vystavenie cestovného pasu budete musieť zájsť osobne na príslušný úrad. Tu budete musieť vyplniť potrebné údaje, nechať sa odfotiť, nechať si vyhotoviť biometrický odtlačok prstov a zaplatiť poplatok za vyhotovenie pasu.

Poplatok za vyhotovenie pasu do 30 dní je 33€ za pas pre osobu nad 13 rokov. V takomto prípade má pas platnosť 10 rokov. Ak sa chystáte vyhotoviť pas osobe od 5 do 13 rokov, zaplatíte poplatok vo výške len 13€. Takýto pas bude mať však platnosť len 5 rokov. Za vyhotovenie cestovného dokladu pre dieťa do 5 rokov zaplatíte 8€.

Ak budete potrebovať expresné vyhotovenie pasu do 2 dní, priplatíte 4-násobok týchto poplatkov, teda 132€ pre osobu nad 13 rokov, pre osobu od 5 do 13 rokov 52€ a pre dieťa do 5 rokov 32€.

Za zmenu či doplnenie údajov v pase, napríklad doplnenie titulu zápis údajov o dieťati do 5 rokov do cestovného pasu rodiča zaplatíte sumu 3€ za každý úkon. Tento poplatok sa netýka zápisov informácie o ťažkom zdravotnom postihnutí či pozbavení spôsobilosti na vykonávanie právnych úkonov.

Na vydanie cestovného pasu budete samozrejme potrebovať aj doklad totožnosti a v prípade vydania nového cestovného pasu ako náhrady za cestovný pas s prekročenou dobou platnosti budete musieť odovzdať aj starý, neplatný pas. V prípade, že bolo dieťa zverené do výchovy jednému z rodičov budete potrebovať aj rozhodnutie súdu o tom, že bolo zverené do výchovy práve Vám.

V závislosti na zvolenej dlžke výroby vám bude cestovný pas vystavený do 2 alebo 30 dní, na čo budete upozornený v prípade vyplnenia mobilného telefonneho čísla aj SMS správou. Cestovný pas si môžete vyzdvihnúť vy, alebo osoba vami písomne poverená na rovnakom oddelení dokladov, na ktorom ste požiadali o vyhotovenie.